ESCOLES ESPORTIVES SITGES

Les Escoles Esportives Forus tenen una durada de 10 mesos, començant l'1 de Setembre i finalitzant el 30 de Juny, podent-te inscriure en qualsevol moment.
Les classes tindran una durada de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora depenent de l' activitat.
Els pagaments de manera general es faran mensualment a través de domiciliació bancària.